यस कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कामहरुको विवरण

यस कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कामहरुको विवरण

क्र.सं. कामको विवरण सेवा लिन पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रियाहरु सम्बन्धित फाँट  लाग्दने स्तुर (भ्याट समेत) लाग्ने समय गुनासो सुन्ने अधिकारी
 १ जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धि कार्यहरु कार्यक्रम अनुसार योजना फाँट    कार्यक्रम अनुसार  प्रमुख संरक्षण अधिकृत 
 २  प्रवेश शुल्क(प्रति व्यक्ति प्रति प्रवेश)  मौखिक अनुरोध  प्रवेशद्वार/टिकटकाउन्टर/प्रशासन/लेखा  नेपाली नागरिकलाई रु.१००/-सार्क मुलुक रु.१५००/- अन्य विदेशी रु.३०००/-  तुरुन्तै   प्रमुख संरक्षण अधिकृत 
 ३  ढुंगा तथा बालुवा निकाल्न पाउने अनुमति पुर्जी  लिखित निवेदन साथ् सम्बन्धित मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समूह/समितिको सिफारिस/ निकुञ्जको सम्बन्धित रेञ्जपोष्ट/पोष्ट   योजना फाँट र  लेखा शाखा ढुंगा साधारण रु.२५/- (प्रति घनमिटर) बालुवा रु.२०/- (प्रति घनमिटर)  तुरुन्तै आवश्यक कागजात पेश गरे  प्रमुख संरक्षण अधिकृत 
 ४ निगालो निकाल्न पाउने अनुमति पुर्जी   लिखित निवेदनसाथ सम्बन्धित मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समूह/समितिको सिफारिस/ निकुञ्जको सम्बन्धित रेञ्जपोष्ट/पोष्ट योजना फाँट र  लेखा शाखा रु.२५/- (प्रति भारी)  तुरुन्तै आवश्यक कागजात पेश गरे  प्रमुख संरक्षण अधिकृत 
 ५  काठको पूर्जी   लिखित निवेदनसाथ सम्बन्धित मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समूह/समितिको सिफारिस/ निकुञ्जको सम्बन्धित रेञ्जपोष्ट/पोष्ट  योजना फाँट र  लेखा शाखा    रु.११३/-(प्रति क्यु.फि.)  तुरुन्तै आवश्यक कागजात पेश गरे  प्रमुख संरक्षण अधिकृत 
६  उजुरी सुनुवाई  मौखिक तथा लिखित उजुरी  निवेदन कानुन तथा चोरीशिकारी नियन्त्रण शाखा  निशुल्क उजुरीको प्रकृति अनुसार  प्रमुख संरक्षण अधिकृत 
मध्यवर्ती क्षेत्र सामुदायिक वन हस्तान्तरण/नवीकरण  लिखित निवेदनसाथ सम्बन्धित मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समूह/समितिको सिफारिस  मध्यवर्ती तथा अनुगमन शाखा  निशुल्क  एक हफ्ता(आवश्यक कागजातहरु पेश गरेकोमा) प्रमुख संरक्षण अधिकृत 
८  हेलिकप्टर अवतरण(होभरिंग समेत) (प्रति पटकका लागि) लिखित निवेदन वा मौखिक अनुरोध  प्रवेशद्वार/टिकट काउन्टर/प्रशासन/लेखा शाखा  रु.३०००/- तुरुन्तै  प्रमुख संरक्षण अधिकृत 
 ९  साहसिक पर्यटकीय गतिविधिहरुको अनुमति   राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको लिखित सहमति सहितको निवेदन    योजना फाँट र लेखा शाखा  हिमाली तथा पहाडी संरक्षित क्षेत्रभित्र साहसिक पर्यटकीय सेवाहरु संचालन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०६७ बमोजिम   १ दिन   प्रमुख संरक्षण अधिकृत 
 १०  निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र वृत्त चित्र छायांकन (व्यापारिक प्रयोजनका लागि)   राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको लिखित सहमति सहितको निवेदन  योजना फाँट     १ दिन   प्रमुख संरक्षण अधिकृत
 ११  जैविक विविधता सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अनुमति    राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको लिखित सहमति सहितको निवेदन  योजना फाँट    तुरुन्तै   प्रमुख संरक्षण अधिकृत
 १२   अध्ययन भ्रमण अनुमति   सम्बन्धित अध्ययन संस्थाको सिफारिस पत्र सहितको निवेदन   योजना फाँट     तुरुन्तै   प्रमुख संरक्षण अधिकृत 

About Us

Sagarmatha National Park was established in 19 July 1976, covering an area of 1148 km2 in Solukhumbu district in Eastern Development Region of Nepal.

Contact Us

  • snp.namche@gmail.com
  • +977-38-540114
  • +977-38-540395
  • Namche Bazaar, Solukhumbu, Nepal